پوهنتون ادراک

مقابل رستورانت شب طلایی-حصه اول خیرخانه-ناحیه یازدهم-کابل-افغانستان

About پوهنتون ادراک

مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی ادراک یکی از معتبرترین مؤسسۀ های تحصیلات عالی خصوصی افغانستان می باشد. این مؤسسۀ باحکم شماره (1256/949) مورخ 25 /2 /1393 وزارت تحصیلات عالی به فعالیت علمی و آموزشی خود آغاز نموده است. در حال حاضر پوهنئحی های چون : حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و تعلیم و تربیه در این مؤسسۀ فعال می باشد. کادر علمی ورزیده، سیستم آموزشی معیاری، امکانات و تکنولوژی تعلیمی معاصر از ویژگی های مهم این مؤسسۀ به حساب می آید.


Our Faculties

Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles