مامور محاسبه

Ministry of Public Health - (246 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

فرد ذکر شده مسول  جمع وقید اجناس وتوزیع آن

 

5 months ago - more ...

مامور قوای بشري

Ministry of Public Health - (220 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

تنظيم امورات دفترحاضري، سجل ترفيعات، ترتيب علم وخبر پرسونل شفاخانه مربوطه

5 months ago - more ...

آمر شفاخانه

Ministry of Public Health - (194 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

    تطبيق ،کنترول ، وارسي و نظارت از امورات مسلکي واداري شفاخانه غرض تامين عرضه خدمات صحي مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات صحي شفاخانه يي

پائين آوردن وفيات اطفال ومادران نقش فعال...

5 months ago - more ...

انجنر حفظ و مراقبت

Ministry of Public Health - (203 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

ترمیم بازسازی و احیای مجدد  تاسیسات صحی عام المنفعه از لحاظ کمی و کیفی به شیوه های بزیرفته شده  تخنیکی وانجینیری در هم آهنگی   با ریاست  شفاخانه و تیم رهبری اصلاحات شفاخانه...

5 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles