داکتر نسایی ولادی

Ministry of Public Health - (101 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

2 months ago - more ...

متخصص نسایی ولادی

Ministry of Public Health - (77 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

.

2 months ago - more ...

نرس شفاخانه

Ministry of Public Health - (70 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه کندهار 11  تن  در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

2 months ago - more ...

مدیر نرسنگ

Ministry of Public Health - (49 Views) - Full Time
Closing Date : 30-Jun-2019

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه 1 تن در بست 4با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

 

عنوان وظیفه   ...

2 months ago - more ...

Social Counseling Master Trainer for HSC Kandahar

Ministry of Public Health - (42 Views) - Full Time
Closing Date : 30-May-2019

NO

3 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles