عضو تفتیش مرکزی

Ministry of Transport - (201 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Oct-2019

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، ساز...

8 months ago - more ...

عضو تفتیش ولایتی

Ministry of Transport - (222 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Oct-2019

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون،...

8 months ago - more ...

Programmatic Management of Drug-Resistant TB Advisor

Public Health Institute, Sustaining Technical and Analytic Resources (STAR) Project - (264 Views) - Full Time
Closing Date : 02-Sep-2019

SUSTAINING TECHNICAL AND ANALYTIC RESOURCES

 

FELLOWSHIP TITLE: Programmatic Management of Drug-Resistant TB Advisor

HOS...

9 months ago - more ...

Senior TB New Technologies Advisor

Public Health Institute, Sustaining Technical and Analytic Resources (STAR) Project - (281 Views) - Full Time
Closing Date : 02-Sep-2019

SUSTAINING TECHNICAL AND ANALYTIC RESOURCES

 

FELLOWSHIP TITLE: Senior TB New Technologies Advisor

HOS...

9 months ago - more ...

آمر تفتیش داخلی

Ministry of Transport - (275 Views) - Full Time
Closing Date : 08-Aug-2019

اهداف عمده وزارت ترانسپورت تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، پرداخت آسان، مدرن و با کیفیت بالا که مشوق رشد اقتصادی کشور میباشد با سه...

10 months ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles