کارشناس مالی واداری

اداره ملی حفاظت محیط زیست - (49 Views) - Full Time
Closing Date : 27-May-2019

هدف وظیفه: ارائیه مشوره ها در رابطه  رهبری ونظارت ازتمام امور مالی و اداری ، تدارکاتی  ومنابع بشری و حصول اطمینان از بهتر  شدن و شفاف تر شدن&nb...

6 days ago - more ...

آمریت روابط بین المللی

اداره ملی حفاظت محیط زیست - (260 Views) - Full Time
Closing Date : 28-May-2019

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری ):

این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد 7،8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است :

1 .&...

6 days ago - more ...

APPS SME

Ministry of Interior - (39 Views) - Full Time
Closing Date : 16-May-2019

no

1 week ago - more ...

Senior Procurement Specialist

Kabul Municipality - (30 Views) - Full Time
Closing Date : 01-Jun-2019

no

1 week ago - more ...

Team Leader

Kabul Municipality - (48 Views) - Full Time
Closing Date : 01-Jun-2019

No

1 week ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles