مشاور ارشد وزیر

State Minister for Parliamentary Affairs
Afghanistan - (255 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Mar-2019

ارایه مشوره به رهبری و ریاست های وزارت جهت ایجاد هماهنگی میان حکومت و شورای ملی به منظورتحکیم ارتباطات موثر کاری جهت تحقق اهداف والای وزارت.

 

1 year ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles