عضو تفتیش مرکزی

Ministry of Transport
Afghanistan - (203 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Oct-2019

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، ساز...

8 months ago - more ...

عضو تفتیش ولایتی

Ministry of Transport
Afghanistan - (225 Views) - Full Time
Closing Date : 10-Oct-2019

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون،...

8 months ago - more ...

آمر تفتیش داخلی

Ministry of Transport
Afghanistan - (275 Views) - Full Time
Closing Date : 08-Aug-2019

اهداف عمده وزارت ترانسپورت تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، پرداخت آسان، مدرن و با کیفیت بالا که مشوق رشد اقتصادی کشور میباشد با سه...

10 months ago - more ...

آمر دفتر

Ministry of Transport
Afghanistan - (249 Views) - Full Time
Closing Date : 08-Aug-2019

اهداف عمده وزارت ترانسپورت تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، پرداخت آسان، مدرن و با کیفیت بالا که مشوق رشد اقتصادی کشور میباشد با سه...

10 months ago - more ...

کارشناس مالی واداری

اداره ملی حفاظت محیط زیست
Afghanistan - (268 Views) - Full Time
Closing Date : 27-May-2019

هدف وظیفه: ارائیه مشوره ها در رابطه  رهبری ونظارت ازتمام امور مالی و اداری ، تدارکاتی  ومنابع بشری و حصول اطمینان از بهتر  شدن و شفاف تر شدن&nb...

1 year ago - more ...
Style Switcher
Theme Skins

Layout Styles